فیلتر هواکش و کاربرد آن

ویدیوی وظایف فیلتر هوای خودرو و کاربرد آن

فیلتر هوای ماشین نقش اساسی ای را در خودرو ایفا می‌کند. به عبارت دیگر فیلتر هوا در خودرو عملکردی مشابه به ریه در بدن انسان دار...

ادامه مطلب

اجزای اصلی فیلتر روغن

ویدیوی اجزای فیلتر روغن و شرح وظایف آن

هدف فیلتر روغن، بهبود عملکرد و افزایش طول عمر روغن موتور خودرو است؛ بنابراین به عنوان یکی از نیازهای اساسی انواع وسایل نقلیه محسوب می...

ادامه مطلب

نقش سوپاپ اطمینان در فیلتر روغن

ویدیوی وظایف سوپاپ اطمینان در فیلتر روغن

در صورت مسدود شدن منافذ کاغذ فیلتر و فشار بالای روغن، سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور باز میشود. در این حالت ر...

ادامه مطلب