نمایش 1–12 از 46 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 1
فیلتر آبگیر گازوئیل FH (بدون شیشه)
بستن

فیلتر آبگیر گازوئیل FH

ارتفاع(میلی متر)

143

قطر فیلتر(میلی متر)

94

نوع رزوه

1-14UNS

فیلتر آبگیر گازوئیل FH 13
بستن

فیلتر آبگیر گازوئیل FH 13

ارتفاع(میلی متر)

160

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-14UNS

آبگیر گازوئیل آکسور، آکتروس، آتگو
بستن

فیلتر آبگیر گازوئیل آکسور-آکتروس

ارتفاع(میلی متر)

221

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-14UNS

فیلتر آبگیر گازوئیل اسکانمیا و ایسوزو (شیشه خور)
بستن

فیلتر آبگیر گازوئیل اسکانیا و ایسوزو

ارتفاع(میلی متر)

180

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-14UNS

فیلتر آبگیر گازوئیل دانگ فنگ(با شیشه)
بستن

فیلتر آبگیر گازوئیل دانگ فنگ

ارتفاع(میلی متر)

217

قطر فیلتر(میلی متر)

108

نوع رزوه

1-14UNS

فیلتر آبگیر گازوئیل هوو، فراز، فاو، داف، c&c با شیشه
بستن

فیلتر آبگیر گازوئیل هوو، فراز، فاو

ارتفاع(میلی متر)

316

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-14UNS

فیلتر آبگیر گازوئیل FH 12 (شیشه خور)
بستن

فیلتر آبگیر گازوئیل۱۲ FH (شیشه خور)

ارتفاع(میلی متر)

143

قطر فیلتر(میلی متر)

94

نوع رزوه

1-14UNS

فیلتر رطوبت گیر ولوو،بنز،ئانگ فنگ،فاو،فراز
بستن

فیلتر رطوبت گیر ولوو، بنز، دانگ فنگ

ارتفاع(میلی متر)

164

قطر فیلتر(میلی متر)

136

برند

CNHTC, Dongfeng Trucks, FAW, Mercedes Benz, Volvo Trucks

فیلتر روغن اسکانیا 112-113
بستن

فیلتر روغن اسکانیا ۱۱۳-۱۱۲

ارتفاع(میلی متر)

98

قطر فیلتر(میلی متر)

94

نوع رزوه

3/4-16UNF

روغن اسکانیا،اتوبوس مارال،اتوبوس درسا، اتوبوس درسا
بستن

فیلتر روغن اسکانیا، اتوبوس مارال-درسا

ارتفاع(میلی متر)

281

قطر فیلتر(میلی متر)

90

بستن

فیلتر روغن اولیه ولوو، فاو، رنو

نوع فیلتر

فیلتر روغن

ارتفاع(میلی متر)

264

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-1/8-16UN

بستن

فیلتر روغن ایسوزو NKR

نوع فیلتر

فیلتر روغن

ارتفاع(میلی متر)

123

قطر فیلتر(میلی متر)

102

نوع رزوه

M 20*1.5