نمایش 1–12 از 18 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 1
فیلتر هواکش اسکانیا R420
بستن

فیلتر هواکش اسکانیا R420

ارتفاع(میلی متر)

535

قطر فیلتر(میلی متر)

303

فیلتر هواکش بیرونی ولوو FH12
بستن

فیلتر هواکش بیرونی FH12

ارتفاع(میلی متر)

410

قطر فیلتر(میلی متر)

332

برند

Volvo Trucks

فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس اسکانیا مارال
بستن

فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس اسکانیا

ارتفاع(میلی متر)

533

قطر فیلتر(میلی متر)

251

فیلتر هواکش ایسوزو NKR، جک 1040
بستن

فیلتر هواکش بیرونی ایسوزو NKR

ارتفاع(میلی متر)

268

قطر فیلتر(میلی متر)

201

برند

Isuzu

فیلتر هواکش ایسوزو NPR
بستن

فیلتر هواکش بیرونی ایسوزو NPR

ارتفاع(میلی متر)

341

قطر فیلتر(میلی متر)

221

برند

Isuzu

فیلتر هواکش درونی دانگ فنگ
بستن

فیلتر هواکش درونی دانگ فنگ

ارتفاع(میلی متر)

448

قطر فیلتر(میلی متر)

190

فیلتر هواکش درونی هوو
بستن

فیلتر هواکش درونی هوو

ارتفاع(میلی متر)

446

قطر فیلتر(میلی متر)

203

فیلتر هواکش درونی ولوو FH12
بستن

فیلتر هواکش درونی ولوو FH 12

ارتفاع(میلی متر)

446

قطر فیلتر(میلی متر)

203

فیلتر هواکش فراز، فاو
بستن

فیلتر هواکش فراز، فاو

ارتفاع(میلی متر)

452

قطر فیلتر(میلی متر)

282

فیلتر هوای مرسدس بنز آتگو، آکسور، اکتروس (سینی دار) جدید
بستن

فیلتر هوای بیرونی بنز آتگو، آکتروس

ارتفاع(میلی متر)

345

قطر فیلتر(میلی متر)

404

فیلتر هواکش بیرونی دانگ فنگ
بستن

فیلتر هوای بیرونی دانگ فنگ

ارتفاع(میلی متر)

474

قطر فیلتر(میلی متر)

302