نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 1
فیلتر آبگیر گازوئیل FH (بدون شیشه)
بستن

فیلتر آبگیر گازوئیل FH

ارتفاع(میلی متر)

143

قطر فیلتر(میلی متر)

94

نوع رزوه

1-14UNS

فیلتر آبگیر گازوئیل FH 13
بستن

فیلتر آبگیر گازوئیل FH 13

ارتفاع(میلی متر)

160

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-14UNS

آبگیر گازوئیل آکسور، آکتروس، آتگو
بستن

فیلتر آبگیر گازوئیل آکسور-آکتروس

ارتفاع(میلی متر)

221

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-14UNS

فیلتر آبگیر گازوئیل اسکانمیا و ایسوزو (شیشه خور)
بستن

فیلتر آبگیر گازوئیل اسکانیا و ایسوزو

ارتفاع(میلی متر)

180

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-14UNS

فیلتر آبگیر گازوئیل دانگ فنگ(با شیشه)
بستن

فیلتر آبگیر گازوئیل دانگ فنگ

ارتفاع(میلی متر)

217

قطر فیلتر(میلی متر)

108

نوع رزوه

1-14UNS

فیلتر آبگیر گازوئیل هوو، فراز، فاو، داف، c&c با شیشه
بستن

فیلتر آبگیر گازوئیل هوو، فراز، فاو

ارتفاع(میلی متر)

316

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-14UNS

فیلتر آبگیر گازوئیل FH 12 (شیشه خور)
بستن

فیلتر آبگیر گازوئیل۱۲ FH (شیشه خور)

ارتفاع(میلی متر)

143

قطر فیلتر(میلی متر)

94

نوع رزوه

1-14UNS

فیلتر گازوئیل اسکانیا(کاغذی)
بستن

فیلتر گازوئیل اسکانیا (کاغذی)

ارتفاع(میلی متر)

187

قطر فیلتر(میلی متر)

85

فیلتر گازوئیل ایسوزو NKR
بستن

فیلتر گازوئیل ایسوزو NKR

ارتفاع(میلی متر)

91

قطر فیلتر(میلی متر)

80

نوع رزوه

3/4-16UNF

بستن

فیلتر گازوئیل ایسوزو NPR

ارتفاع(میلی متر)

123

قطر فیلتر(میلی متر)

94

نوع رزوه

3/4-16UNF

فیلتر گازوئیل بنز آکسور، اکتروس، اتوبوس بنز C457
بستن

فیلتر گازوئیل بنز آکسور-اکتروس

ارتفاع(میلی متر)

204

قطر فیلتر(میلی متر)

94

گازوئیل ولوو FH12 (داخل پلاستیکی)
بستن

فیلتر گازوئیل ولوو FH 12

ارتفاع(میلی متر)

264

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

M32*1.5