نمایش 1–12 از 82 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 1
فیلتر آبگیر گازوئیل FH (بدون شیشه)
نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل FH

Brand

Volvo Trucks

ارتفاع(میلی متر)

143

قطر فیلتر(میلی متر)

94

نوع رزوه

1-14UNS

فیلتر آبگیر گازوئیل FH 13
نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل FH 13

ارتفاع(میلی متر)

160

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-14UNS

فیلتر آبگیر گازوئیل آکسور، آکتروس، آتگو (طرح شیشه خور)
نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل آکسور-آکتروس

ارتفاع(میلی متر)

221

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

M 95*2.5

فیلتر آبگیر گازوئیل آکسور، آکتروس، آتگو (بدون شیشه)
نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل آکسور، اکتروس

ارتفاع(میلی متر)

221

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-14UNS

فیلتر آبگیر گازوئیل اسکانیا و ایسوزو (شیشه خور)
نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل اسکانیا و ایسوزو

ارتفاع(میلی متر)

180

قطر فیلتر(میلی متر)

107

نوع رزوه

1-14UNS

نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل اولیه فاو

ارتفاع(میلی متر)

235

قطر فیلتر(میلی متر)

113

فیلتر آبگیر گازوئیل ایویکو  440، 330، استرالیس
نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل ایویکو، استرالیس

ارتفاع(میلی متر)

196

قطر فیلتر(میلی متر)

94

نوع رزوه

M16*1.5

فیلتر آبگیر گازوئیل بیل کیس، کمنز، کاویان، D300 ،T375، کوماتسو (شیر تخلیه)
نزدیک

فیلتر آبگیر گازوئیل بیل کیس، کمنز

ارتفاع(میلی متر)

168

قطر فیلتر(میلی متر)

94

نوع رزوه

13/16-18UNS