با توجه به پیشرفت قابل توجه این شرکت در طول تنها چند سال، از مهم‌ترین اهداف شرکت تولیدی و صنعتی شهاب دمیر فیلتر (یونیک فیلتر)، تلاش برای بی‌نیاز کردن کشور در حوزه انواع فیلتر های با کاربرد خودرو‌های سنگین و مصارف صنعتی، حفظ کیفیت محصولات خود در سطح استاندارد جهانی و توجه به توانایی کیفی برای ایـجاد بازار های جدید در منطقه خاورمیانه و حوزه CIS و شرق آسیا است.